Zachodniopomorski Związek
Piłki Nożnej

Spośród wszystkich odpowiedzi na rozesłane maile z zapytaniem o zakup bramek dla Klubów, które trafiły do Związku, najlepszą ofertę przedstawiła firma Polsport Góra Kalwaria. Gwarantuje nam ona dostarczenie bramek przed startem rozgrywek ligi juniora 8 osobowego, czyli najpóźniej do 3 września 2021 r.

Koszt jednej bramki wraz z siatką i transportem na miejsce wskazane przez Klub wynosi 2828 zł brutto.

Aby zamówić taką bramkę należy wypełnić ankietę https://forms.gle/ChkTaF39ADFc4a9o9 do 19 sierpnia 2021r. włącznie, w której należy podać:
- nazwę klubu zamawiającego
- ilość bramek
- dokładny adres dostawy wraz z numerem telefonu osoby do kontaktu dla kierowcy
- pełne dane do faktury wraz z NIP-em.

Uwaga! Z tej oferty cenowej mogą skorzystać wszystkie zrzeszone w naszym związku Kluby, ale pierwszeństwo będą miały te, które startują w nowych rozgrywkach.

Seniorzy

Juniorzy

Trampkarze

Młodzicy

Kobiety

Partnerzy ZZPN