Zachodniopomorski Związek
Piłki Nożnej

Instrukcja w zakresie organizacji spotkań piłkarskich w ramach rozgrywek mistrzowskich oraz pucharowych ZZPN

 

Wytyczne zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie

obowiązującego tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku oraz dnia 12

czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r poz. 964 oraz poz. 1031)

 

 • Ogólna ilość uczestników do 150 osób,
 • Brak możliwości udziału kibiców gości,
 • 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności na danym obiekcie,
 • Możliwość zajęcia jedynie co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie,
 • W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m,
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia wyznaczonego miejsca,
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy również zawodników rezerwowych oraz innych osób przebywające w strefie technicznej,
 • Sprzedaż biletów dla publiczności możliwa wyłącznie drogą elektroniczną,
 • Obowiązek dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • Obowiązek zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami (dotyczy przypadków rozgrywania kolejnych zawodów na tym samym obiekcie)
 • Obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

W przypadku braku możliwości spełnienia wyżej wymienionych wymogów gospodarz zawodów może podjąć decyzję o rozgrywaniu spotkania bez obecności kibiców.

Instrukcja - do pobrania

Seniorzy

Juniorzy

Trampkarze

Młodzicy

Kobiety

Partnerzy ZZPN

logo keeza activewear

decathlon kipsta

tymbark

zp

logo ptu grey

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok