Zachodniopomorski Związek
Piłki Nożnej

ZZ

 

W związku z pojawiającymi się w ostatnim okresie w przestrzeni publicznej, nieprawdziwymi informacjami na temat rozwiązania umowy współpracy z Panami Pawłem Podgórskim oraz Maciejem Mateńko, Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej zmuszony jest odnieść się do zarzutów.

Współpraca pomiędzy Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej a Panem Pawłem Podgórskim układała się poprawnie, do czasu, gdy pod koniec sierpnia 2020 roku Pan P. Podgórski nieoczekiwanie złożył wypowiedzenie umowy, stawiając tym samym Związek w bardzo trudnej sytuacji, w szczególności wobec uczestników kursów trenerskich. Opisana sytuacja zmusiła Związek do odwołania trwających już kursów trenerskich. Jednocześnie, Związek przystąpił z Panem P. Podgórskim do negocjacji, efektem czego było dokończenie kursów i kontynuowanie współpracy z Panem P. Podgórskim.

Niestety, w grudniu 2020 roku Pan P. Podgórski ponownie złożył wypowiedzenie umowy, żądając za dalszą współpracę gratyfikacji finansowych nieprzystających do realiów naszego regionu, ani też pełnionej funkcji. Zarobki na poziomie wielokrotności średniej krajowej nie leżą w zakresie możliwości finansowych Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, którego budżet opiera się, w głównej mierze, na wpłatach od jego członków – Klubów piłkarskich.

Z tą chwilą, Związek miał świadomość niepewności co do dalszej współpracy z Panem P. Podgórskim, a co za tym idzie z ryzykiem dotyczącym ciągłości szkolenia kadry trenerskiej. W związku z powyższym ZZPN podjął działania zmierzające do utworzenia nowego centrum dydaktycznego zajmującego się kształceniem kadry trenerskiej.

Bezpośrednią jednak przyczyną rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym była informacja z Polskiego Związku Piłki Nożnej na temat nieprawidłowości w przebiegu kursu trenerskiego oraz końcowych egzaminów, mogących skutkować unieważnieniem jego wyników. Wiązałoby się to z koniecznością ponownego udziału przez uczestników w kursie trenerskim oraz kolejnym zdawaniem egzaminów końcowych.

Po czasie, okazało się, że Pan P. Podgórski w trakcie egzaminów końcowych kursu UEFA „A” doprowadził do sytuacji, w której komisja egzaminacyjna działała w niepełnym składzie. W tym samym czasie prowadził już inny kurs, co stoi w sprzeczności z wymogami i wytycznymi PZPN, o czym ZZPN został poinformowany bezpośrednio przez PZPN.

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w trosce o prawidłowy przebieg procesu szkolenia trenerów w naszym regionie nie mógł przejść do porządku dziennego nad tak karygodnym zaniedbaniem obowiązków, z którym wiąże się wypłata dla Pana P. Podgrórskiego przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej znaczącego wynagrodzenia.

Wobec powyższego, przypisywanie Zachodniopomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej jakichkolwiek motywów związanych ze zbliżającymi się wyborami jest nieprawdziwe i stanowi manipulację, zapewne na użytek nadchodzących wyborów, po stronie tych osób, które takie zafałszowane informacje kolportuje – zapewne na użytek „czarnego” PR, którym, jak widać, bezpardonowo posługują się w trwającej kampanii wyborczej.

Z kolei rozwiązanie umowy przez Polski Związek Piłki Nożnej z Panem Maciejem Mateńko nastąpiło w wyniku przesłania przez zainteresowanego do biura PZPN stosownej informacji o zamiarze kandydowania na funkcje Prezesa Zarządu. Polski Związek Piłki Nożnej uznał, że kontynuowanie umowy z Panem M. Mateńko nie tylko może stanowić konflikt interesów, lecz także polegać na wykorzystaniu przez Pana M. Mateńko w prowadzeniu kampanii wyborczej środków finansowych pochodzących od PZPN oraz samochodu służbowego stanowiącego własność PZPN. Dodatkowo PZPN obawiał się, iż autorytet i logo PZPN może zostać wykorzystane przez Pana M. Mateńko w prowadzonej przez niego kampanii wyborczej. Po prawdzie, ZZPN pozyskał informację o planach wyborczych Pana M. Mateńko z pisma jakie w powyższej sprawie otrzymał od PZPN.

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej ze zdumieniem odnotowuje fakt, że po raz pierwszy w historii wyborów do władz Związku, zmuszony został do opublikowania niniejszego oświadczenia, mającego na celu sprostowanie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych, przez jednego kandydata, w ramach źle rozumianej kampanii wyborczej. Związek zwraca się z prośbą o prowadzenie merytorycznej kampanii, która powinna obejmować tematykę poprawienia funkcjonowania ZZPN oraz szeroko pojętej gry w piłkę nożną w regionie zachodniopomorskim.

 

Z poważaniem,
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie

Seniorzy

Juniorzy

Trampkarze

Młodzicy

Kobiety

Partnerzy ZZPN

logo keeza activewear

box ambersport

mn sport logo

tymbark

zp

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok