Zachodniopomorski Związek
Piłki Nożnej

Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenia dotyczące ważności orzeczeń lekarskich dopuszczających do uprawiania sportu.

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ LEKARSKICH DOPUSZCZAJĄCYCH DO UPRAWIANIA SPORTU,W WARUNKACH STANU EPIDEMII COVID-19 W POLSCE DLA RODZICÓW, TRENERÓW, WŁADZ KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ LEKARZY UPRAWNIONYCH DO WYDAWANIA ORZECZEŃ

Data wydania: 24.07.2020 r.

Na podstawie art. 31m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Mając jednak na uwadze, że sport uprawiają nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci i młodzież z różnymi schorzeniami (m.in. z cukrzycą, wadami serca i chorobami kardiologicznymi, po leczeniu onkologicznym, z wadami wzroku, astmą oskrzelową, padaczką, zaburzeniami neurologicznymi, wadami narządu ruchu, endokrynologicznymi i wielu innymi), w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych, wynikających z podjęcia aktywności sportowej po okresie wymuszonej przerwy, mającej związek z pandemią, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej zaleca, aby sportowcy w miarę możliwości wykonali badania okresowe w najkrótszym możliwym czasie, przed upływem wskazanego terminu.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Opracowanie: Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej

Uzgodniono z konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych

Seniorzy

Juniorzy

Trampkarze

Młodzicy

Kobiety

Partnerzy ZZPN

logo keeza activewear

box ambersport

mn sport logo

tymbark

zp

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok