Zachodniopomorski Związek
Piłki Nożnej

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje, iż na posiedzeniu w dniu 03 lutego 2020 roku podjął uchwałę w sprawie zwołania w dniu 21 sierpnia 2020 roku Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zgodnie z § 28 pkt 1 Statutu członkowie ZZPN reprezentowani będą poprzez swych delegatów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

  • Ekstraklasa-6 delegatów
  • I liga-4 delegatów
  • II liga-3 delegatów
  • III liga-2 delegatów
  • Pozostali członkowie w tym kluby uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej kobiet, halowej i plażowej – 1 delegat
  • Ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  • Kolegium Sędziów - 3 delegatów
  • Rada Trenerów-3 delegatów

Kluby sportowe zgodnie z § 28 ust 2 Statutu ZZPN dokonają wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie ZZPN na posiedzeniach ciał statutowych członków. Oryginały uchwał o wyborze delegatów i kartą informacyjną delegata (załącznik nr 1) należy doręczyć do siedziby ZZPN ul. Pocztowa 30/12, 70-360 Szczecin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2020 roku – decyduje data wpływu. Z uwagi na zapisy § 31 ust. 5 Statutu ZZPN doręczenie dokumentów z przekroczeniem terminu 01.07.2020 skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa delegatów danego członka w Walnym Zgromadzeniu - w charakterze delegata.

Zgodnie z § 23 ust 1 pisemne kandydatury na funkcje Prezesa Zarządu ZZPN wraz z uchwałami ciał statutowych członków o udzieleniu poparcia (min. 30 członków) należy doręczyć do siedziby ZZPN ul. Pocztowa 30/12, 70-360 Szczecin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2020 roku – decyduje data wpływu.

Zarząd ZZPN zwraca się z prośbą do członków organów statutowych Klubów o osobiste dopilnowanie dotrzymania ww. terminów i warunków formalnych, w tym doręczenie oryginałów dokumentów do siedziby ZZPN.

W załączeniu uchwała wraz z kartą informacyjną

Seniorzy

Juniorzy

Trampkarze

Młodzicy

Kobiety

Partnerzy ZZPN

box ambersport

mn sport logo

 

tymbark

zp

AMO

azoty

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok